Financiën

Stichting Noodfonds Dalfsen heeft voor het project Welkom in Dalfsen ruim € 61.000,00 ontvangen vanuit acties en giften.

Inkomsten

Op 25 en 26 maart 2022 werd door de ondernemers van Dalfsen een sponsorloop georganiseerd. Ook waren er nog een aantal andere acties en donaties van ondernemers in dit weekend, met een totaalopbrengst van € 12.978,50. Daarna volgden nog veel andere acties en giften van kerken, scholen, bedrijven en particulieren. In totaal werd € 61.212,55 ontvangen. Hartverwarmend! 

Daarnaast ontvingen wij in 2022 een subsidie van € 15.000,- van de gemeente Dalfsen voor organisatiekosten, kosten levensonderhoud en de vrijwilligersschool.

INKOMSTEN & UITGAVEN
Inkomsten t/m 19-09-2023 € 76.212,55
Uitgaven (t/m 19-09-2023) € 60.215,94
- organisatiekosten / kosten levensonderhoud / vrijwilligersschool € 16.439,18
- welkomstbonnen ad. € 75,00  p.p. te besteden bij Dalfser ondernemers € 22.495,00
- (zomer)activiteiten, speeltoestellen en spelmateriaal school Vilsteren € 21.281,76
Nog te besteden € 15.996,61

Dit geld wordt besteed ten behoeve van de Oekraïense gasten in Dalfsen voor:
- activiteiten;
- niet vergoede medische behandelingen
- welkomstbonnen voor nieuwe gasten die naar Dalfsen komen.

Nieuwe donaties momenteel niet nodig
Op dit moment hebben we voldoende geld in kas om onze doelstellingen te verwezenlijken. Extra giften en geldwervingsacties zijn momenteel niet nodig. 

Meer informatie

Welkom in Dalfsen valt onder de stichting Noodfonds Dalfsen. In het beleidsplan van de stichting Noodfonds Dalfsen; zie:  https://www.noodfondsdalfsen.nl/bestuur staat wat onze doelstellingen zijn, waaraan we het geld willen besteden en dat we jaarlijkse verantwoording publiceren op www.noodfondsdalfsen.nl.

Wil je contact opnemen?

Stuur dan een e-mail naar: info@welkomindalfsen.nl