Financiën

Stichting Noodfonds Dalfsen heeft voor het project Welkom in Dalfsen ruim € 60.700,- ontvangen vanuit acties en giften.

 

Inkomsten

Op 25 en 26 maart werd door de ondernemers van Dalfsen een sponsorloop georganiseerd. Ook waren er nog een aantal andere acties en donaties van ondernemers in dit weekend, met een totaalopbrengst van €12.978,50. Daarna volgden nog veel andere acties en giften van kerken, scholen, bedrijven en particulieren. Hartverwarmend! 

 

Uitgaven 

De giften zijn tot nu toe besteed aan:
- organisatiekosten / kosten levensonderhoud / vrijwilligersschool: € 12.400,-*
- welkomstbonnen ad. € 75,00  p.p. te besteden bij Dalfser ondernemers: € 16.000,-
- (zomer)activiteiten voor Oekraïense gasten  8.900,-

* voor deze kosten is subsidie aangevraagd bij de gemeente.

Ook worden onkosten betaald voor bijvoorbeeld niet vergoede behandelingen als fysiotherapie voor Oekraïense gasten. 

 

Vooruitblik

Een deel van het ingezamelde geld reserveren we voor nieuwe gasten die nog naar Dalfsen komen. Gezien de instabiele situatie in Oekraïne is de verwachting dat het aantal vluchtelingen in Nederland (en in Dalfsen) de komende maanden verder zal toenemen. Daarnaast zijn we van plan om speeltoestellen aan te schaffen voor de school in Vilsteren. Als de school t.z.t. gaat sluiten, gaat het materiaal naar een school in Oekraïne waar dit type speelmateriaal verwoest is. Verder overweegt de werkgroep terugkerende Oekraïners financieel te steunen waarvan de woning door de oorlog beschadigd is.

 

Nieuwe donaties

Op dit moment hebben we meer dan voldoende geld in kas om onze doelstellingen te verwezenlijken. Extra giften en geldwervingsacties zijn momenteel niet nodig. 

 

Meer informatie

Welkom in Dalfsen valt onder de stichting Noodfonds Dalfsen. In het beleidsplan van de stichting Noodfonds Dalfsen; zie:  https://www.noodfondsdalfsen.nl/bestuur staat wat onze doelstellingen zijn, waaraan we het geld willen besteden en dat we jaarlijkse verantwoording publiceren op www.noodfondsdalfsen.nl.