Opvang Vluchtelingen

Op 3 maart 2022 deden we een oproep op Dalfsennet, welke Dalfsenaren hebben een tijdelijke plek voor Oekraïense vluchtelingen? Een week later was er al een informatieavond voor potentiële gastgezinnen. De grote zaal van de Overkant zat stampvol. Nog geen twee weken later waren er al rond de 120 adressen die opvang aanboden. Meer dan 150 mensen boden hun hulp als vrijwilliger aan. Wat een hulpvaardigheid in de gemeente Dalfsen!

 

Aandachtspunten

Bij het opstarten van -Welkom in Dalfsen- had de werkgroep de volgende aandachtspunten:

 

Opvang in cijfers

In maart zijn we als inwoners van de gemeente Dalfsen met elkaar gestart om noodopvang te bieden aan gevluchte Oekraïners. De bedoeling was dat gastgezinnen snel beschikbaar konden zijn voor opvang zodat de gemeenten en de veiligheidsregio tijd hadden om gemeentelijke opvang op te zetten. 

Uiteindelijk zijn tussen maart en oktober 2022 in totaal 180 Oekraïense vluchtelingen geplaatst in de zogenaamde Particuliere Opvang in Dalfsen. Velen van hen hebben een zelfstandige woonplek in of bij het huis (bed&breadfast/ zelfstandig deel van een woning/ een woonunit etc). Veertig procent ging wonen in de woning van het gastgezin en maakte in zekere zin deel uit van het gezin. 

Op het hoogte punt in juni/juli waren er zo’n 75 gastgezinnen in Dalfsen. Inmiddels is een groot deel van deze vluchtelingen teruggekeerd naar Oekraïne of doorgestroomd naar de gemeentelijke opvang. Op dit moment zijn er nog altijd 25 actieve gastadressen in Dalfsen waar gasten voorlopig kunnen blijven.

Vooruitblik

De toestroom van nieuwe Oekraïense vluchtelingen is nu tot stilstand gekomen. Niet omdat er geen vluchtelingen meer zijn die een opvangplek zoeken, maar omdat er geen Dalfser gastgezinnen meer beschikbaar zijn die gematched kunnen worden aan de aanvragen. Inmiddels is de gemeentelijke opvang in Dalfsen ook fors uitgebreid waardoor er geen noodzaak meer is voor noodopvang in gastgezinnen. 

Zorgvuldig opvangproces

De werkgroep -Welkom in Dalfsen- koos er bewust voor eerst een goede opvangstructuur neer te zetten voordat de vluchtelingen kwamen. Een team screeners belde met alle potentiële gastgezinnen. Samen werd bekeken of de opvang door kon gaan, belangrijk thema: doe het niet als je twijfelt als gezin, je moet er echt samen achter staan. Uiteindelijk bleken 80 adressen ervoor te kiezen door te gaan. Een lid van de werkgroep kreeg contacten in binnen- en buitenland (met name uit Polen) en op die manier werden vluchtelingen gekoppeld aan de opvangadressen. Dit matchen gebeurde heel zorgvuldig en zo werden teleurstellingen aan beide kanten vrijwel geheel voorkomen.

De gastgezinnen werd gevraagd om zelf te zorgen voor twee of drie steungezinnen zodat ze er niet alleen voor stonden. Elk gastgezin werd gekoppeld aan een contactpersoon die regelmatig met de gastgezinnen contact heeft in verband met allerlei vragen. Deze contactpersonen vormen de werkgroep contactpersonen, zij kwamen en komen regelmatig bij elkaar om informatie uit te wisselen.