Onderwijs

Vanaf half maart kwamen Oekraïners met hun kinderen naar Dalfsen. Natuurlijk was toen de vraag: het gaat dat met de kinderen. Kunnen ze naar de basisscholen in Dalfsen want ze zijn leerplichtig. De gemeente heeft al heel snel contact gezocht met de besturen van de scholen in Dalfsen. Helaas bleek het voor de scholen niet mogelijk om de Oekraïense leerlingen op te nemen. Op veel scholen was al sprake van ruimtegebrek en volle tot overvolle groepen.

De werkgroep Welkom in Dalfsen vond dat de gemeente juridisch verantwoordelijk was maar toen het niet lukte op de scholen in Dalfsen leefde binnen de werkgroep heel sterk het idee van: wij zijn moreel verantwoordelijk. Wij hebben gezorgd voor onderdak, nu moeten we ons ook inzetten voor onderwijs. Alle werkgroepleden zijn op zoek gegaan naar vrijwilligers die het onderwijs zouden willen en kunnen geven. Een voorlichtingsbijeenkomst werd druk bezocht. De intern begeleider van De Spiegel en de coördinator van het Openbaar Onderwijs Zwolle hebben veel werk verzet om het onderwijs op poten te zetten. Op 4 april startte in Het Kruispunt (zalencentrum gereformeerde kerk) de vrijwilligersschool voor Oekraïense kinderen met ruim 40 leerlingen. Vijf dagen per week werd van ’s morgens 09.00 tot 12.00 uur les gegeven. Enkele weken later waren er al meer dan 60 kinderen. 

Koos Wolterink, voormalig bestuurder in het basisonderwijs, werd coördinator van deze unieke school. De vrijwilligers kwamen uit het onderwijs, zowel gepensioneerden als jongere leerkrachten. Ook deden diverse anders opgeleide vrijwilligers mee. In korte tijd hebben zij een unieke prestatie neergezet: onderwijs geven aan kinderen die geen woord Nederlands spreken. Natuurlijk ging het met vallen en opstaan. Gelukkig vond de gemeente het goed dat alle moeders mee mochten in de busjes waarmee de leerlingen werd opgehaald die verder van Het Kruispunt woonden. Deze moeders konden elkaar ontmoeten in de soos van het Kruispunt. 

Vanaf 1 juni kon de officiële school van start gaan. Namens de besturen in Dalfsen ging Catent dit onderwijs in de leegstaande basisschool van Vilsteren realiseren. Catent heeft hiervoor leerkrachten, onderwijsassistenten en Oekraïense tolken in dienst genomen. De lege school werd snel weer ingericht en het is een prachtige locatie geworden met meer ruimte en meer speelgelegenheid dan in Dalfsen zelf. Het aantal leerlingen schommelt rond de 65.

Internationale Schakel Klas

Kinderen van vluchtelingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar gaan altijd eerst naar de Internationale Schakel Klas in Zwolle. Helaas kon de ISK voor de zomervakantie geen plek aan de Oekraïense leerlingen in Dalfsen bieden. De gemeente Dalfsen heeft zich bijzonder ingespannen om dit wel te realiseren maar het lukte pas na de zomervakantie. Wel konden de leerlingen in de maand juni 4 weken naar het Agnieten College in Nieuwleusen. De werkgroep – Welkom in Dalfsen- had een alternatief plan ontwikkeld om deze jongeren in Dalfsen zelf onderwijs aan te bieden. Maar om allerlei redenen kon dit niet doorgaan. Gelukkig kunnen deze jongeren nu naar Zwolle.