Geld doneren

Het geld dat wordt ingezameld komt geheel ten goede van de vluchtelingen uit Oekraïne die in Dalfsen opgevangen worden. Wij denken dan aan de eerste levensbehoeften, hulpverlening, (medische)zorg, kinderopvang, ontspanning e.d. De opbrengst wordt lokaal besteed!

Wil je geld doneren?

Dat kan via:

IBAN: NL66ABNA0109944216

t.n.v. Stichting Noodfonds Dalfsen onder vermelding van 'Welkom in Dalfsen' 

WELKOM IN DALFSEN is een initiatief van de gezamenlijke kerken, ondernemers en betrokken burgers in de gemeente Dalfsen. Uw gedoneerde geld gaat naar WELKOM IN DALFSEN en zal terechtkomen bij de vluchtelingen uit Oekraïne die onderdak vinden in de gemeente Dalfsen en zal lokaal besteed worden. Welkom in Dalfsen is een project van Stichting Noodfonds Dalfsen. ANBI status is toegekend per 15-3-2022.

ANBI status is toegekend

per 15-3-2022